องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี :www.nonghan.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 155 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 การรับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับ ตำแหน่งครผู้ดูแลเด็ก [ 9 ธ.ค. 2558 ]66
142 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน (รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด) [ 11 พ.ย. 2558 ]69
143 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 11 พ.ย. 2558 ]65
144 การรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 3 พ.ย. 2558 ]68
145 รายงานการประเมินผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการประจำปีงบประมาณ 2558 [ 8 ต.ค. 2558 ]20
146 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 8 ต.ค. 2558 ]64
147 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน [ 7 ต.ค. 2558 ]67
148 ประกาศ จำหน่ายพัสดุชำรุด [ 30 พ.ย. 542 ]18
149 ประกาศหยุดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโศกหมู [ 30 พ.ย. 542 ]19
150 คู่มือการปฎิบัติงานเบี้ยยังชีพ [ 30 พ.ย. 542 ]19
151 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 30 พ.ย. 542 ]156
152 รายงานผลการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์การทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 30 พ.ย. 542 ]202
153 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 30 พ.ย. 542 ]231
154 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศการแสดงเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ [ 30 พ.ย. 542 ]226
155 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง [ 30 พ.ย. 542 ]66
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8