องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี : www.nonghan.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 213 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 ประกาศค่านิยมหลักและการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 22 ต.ค. 2562 ]145
142 ประกาศมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 22 ต.ค. 2562 ]136
143 ประกาศกำหนดช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย [ 10 ต.ค. 2562 ]138
144 รายงานการประเมินผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการประจำปีงบประมาณ 2562 [ 10 ต.ค. 2562 ]141
145 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจการให้บริการของนายก อบต. ให้ รองนายก อบต. [ 9 ต.ค. 2562 ]132
146 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจการให้บริการของนายก อบต. ให้ รองนายก อบต. [ 9 ต.ค. 2562 ]138
147 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจการให้บริการของนายก อบต. ให้ ปลัด อบต. [ 9 ต.ค. 2562 ]134
148 ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.หนองหาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 7 ต.ค. 2562 ]62
149 ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.หนองหาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 4 ต.ค. 2562 ]57
150 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 26 ก.ย. 2562 ]136
151 ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมโครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการฯ [ 18 ก.ย. 2562 ]149
152 ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนต้นแบบ [ 16 ก.ย. 2562 ]155
153 ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนมแม่ [ 9 ก.ย. 2562 ]146
154 ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมโครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็งปากมดลูก [ 5 ก.ย. 2562 ]143
155 ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชุมชนต้นแบบไร [ 2 ก.ย. 2562 ]159
156 ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง [ 2 ส.ค. 2562 ]147
157 ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ [ 2 ส.ค. 2562 ]179
158 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 [ 11 ก.ค. 2562 ]139
159 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 [ 29 พ.ค. 2562 ]172
160 ประกาศ เรื่อง กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2562ฯ [ 11 ก.พ. 2562 ]137
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11