องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี : www.nonghan.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 218 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ร่วมกัน..ป้องกันการคลอดก่อนกำหนด [ 3 มี.ค. 2566 ]13
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน [ 9 ก.พ. 2566 ]15
3 ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหา และเลือกสรรบุคลลเป็นพนักงาน [ 24 ม.ค. 2566 ]30
4 อบต. หนองหาน จัดทำแนวปฏิบัติ Do’s & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา และเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมของบุคลากร [ 15 ม.ค. 2566 ]14
5 ข่าวประชาสัมพันธ์ [ 1 ธ.ค. 2565 ]4
6 📢📢ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 1 พ.ย. 2565 ]32
7 📢📢ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เปิดรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดผ่านระบบดิจิทัล [ 1 พ.ย. 2565 ]27
8 รณรงค์วันล้างมือโลก [ 12 ต.ค. 2565 ]42
9 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน [ 9 ส.ค. 2565 ]88
10 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล [ 2 ส.ค. 2565 ]73
11 ขอความร่วมร่วมสนับสนุนกิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ" ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 24 มิ.ย. 2565 ]76
12 ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหารในสถานประกอบกิจการอาหาร พ.ศ.2565 [ 23 พ.ค. 2565 ]99
13 ประกาศเปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 [ 18 พ.ค. 2565 ]100
14 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 8 เม.ย. 2565 ]134
15 ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการใช้บริการในช่วงวันหยุดราชการ รอบ 6 เดือน (ต.ค.64 - มี.ค.65) [ 6 เม.ย. 2565 ]127
16 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ต.ค.64 - มี.ค.65) [ 6 เม.ย. 2565 ]107
17 ประกาศรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโสกหมู ประจำปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1 [ 28 มี.ค. 2565 ]112
18 ประกาศรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วง ประจำปีการศึกษา 2565 [ 28 มี.ค. 2565 ]106
19 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าตอบแบบสำรวจการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 25 ก.พ. 2565 ]108
20 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ เดือนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 24 ก.พ. 2565 ]108
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11