องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี :www.nonghan.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 208 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขอความร่วมร่วมสนับสนุนกิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ" ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 24 มิ.ย. 2565 ]18
2 ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหารในสถานประกอบกิจการอาหาร พ.ศ.2565 [ 23 พ.ค. 2565 ]32
3 ประกาศเปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 [ 18 พ.ค. 2565 ]33
4 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 8 เม.ย. 2565 ]64
5 ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการใช้บริการในช่วงวันหยุดราชการ รอบ 6 เดือน (ต.ค.64 - มี.ค.65) [ 6 เม.ย. 2565 ]65
6 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ต.ค.64 - มี.ค.65) [ 6 เม.ย. 2565 ]50
7 ประกาศรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโสกหมู ประจำปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1 [ 28 มี.ค. 2565 ]53
8 ประกาศรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วง ประจำปีการศึกษา 2565 [ 28 มี.ค. 2565 ]51
9 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าตอบแบบสำรวจการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 25 ก.พ. 2565 ]58
10 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ เดือนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 24 ก.พ. 2565 ]50
11 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 24 ก.พ. 2565 ]40
12 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำเดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 9 ก.พ. 2565 ]43
13 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ เดือนกุมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 9 ก.พ. 2565 ]51
14 ขอความอนุเคราะห์การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรณ์(ASF) [ 31 ม.ค. 2565 ]46
15 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ระบบ CPIS [ 10 ม.ค. 2565 ]51
16 ประชาสัมพันธ์ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]56
17 ประชาสัมพันธ์ประกาศมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน [ 10 ม.ค. 2565 ]46
18 ประชาสัมพันธ์ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปราม หรือต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]68
19 ประชาสัมพันธ์ประกาศมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]60
20 ประชาสัมพันธ์ประกาศมาตรการการใช้ดุลพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]68
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11