องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี :www.nonghan.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 79 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดใช้งานไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 ก.ค. 2564 ]1
2 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 [ 5 ก.ค. 2564 ]0
3 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น จำนวน 18 ชั่วโมง ในรูปแบบออนไลน์ [ 9 มิ.ย. 2564 ]1
4 ประชาสัมพันธ์ประกาศมาตรการ ข้อกำหนด การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค Covid 19 [ 19 เม.ย. 2564 ]2
5 ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโสกหมู [ 16 เม.ย. 2564 ]2
6 ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน [ 9 เม.ย. 2564 ]2
7 ประชาสัมพันธ์การจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 9 เม.ย. 2564 ]2
8 ประชาสัมพันธ์รณรงค์ และป้องกันโรค Covid 19 [ 9 เม.ย. 2564 ]1
9 ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]1
10 ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการใช้บริการ รอบ 6 เดือน (ต.ค.63 - มี.ค.64) [ 5 เม.ย. 2564 ]2
11 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.22564 [ 2 เม.ย. 2564 ]2
12 ประชาสัมพันธ์สถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]2
13 ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2564 [ 30 มี.ค. 2564 ]1
14 ประกาศรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วง ประจำปีการศึกษา 2564 [ 15 มี.ค. 2564 ]2
15 ประกาศรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโสกหมู ประจำปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1 [ 15 มี.ค. 2564 ]2
16 ประกาศเตือนการทุจริตในการสอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 11 มี.ค. 2564 ]1
17 ประชาสัมพันธ์การเข้าตอบแบบสำรวจการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก [ 5 มี.ค. 2564 ]1
18 ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 [ 5 มี.ค. 2564 ]2
19 ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 [ 26 ก.พ. 2564 ]3
20 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครเยาวสตรี สตรีและบุคคลทั่วไป ที่มีรายได้น้อย ไม่มีโอกาศศึกษาต่อ ว่างงาน เข้ารับการฝึกอบรมทักษะอาชีพ รุ่นที่ 63 [ 25 ก.พ. 2564 ]3
 
หน้า 1|2|3|4