องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี : www.nonghan.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 213 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 📢📢ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 1 พ.ย. 2565 ]9
2 📢📢ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เปิดรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดผ่านระบบดิจิทัล [ 1 พ.ย. 2565 ]6
3 รณรงค์วันล้างมือโลก [ 12 ต.ค. 2565 ]22
4 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน [ 9 ส.ค. 2565 ]62
5 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล [ 2 ส.ค. 2565 ]51
6 ขอความร่วมร่วมสนับสนุนกิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ" ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 24 มิ.ย. 2565 ]59
7 ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหารในสถานประกอบกิจการอาหาร พ.ศ.2565 [ 23 พ.ค. 2565 ]81
8 ประกาศเปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 [ 18 พ.ค. 2565 ]81
9 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 8 เม.ย. 2565 ]118
10 ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการใช้บริการในช่วงวันหยุดราชการ รอบ 6 เดือน (ต.ค.64 - มี.ค.65) [ 6 เม.ย. 2565 ]110
11 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ต.ค.64 - มี.ค.65) [ 6 เม.ย. 2565 ]92
12 ประกาศรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโสกหมู ประจำปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1 [ 28 มี.ค. 2565 ]97
13 ประกาศรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วง ประจำปีการศึกษา 2565 [ 28 มี.ค. 2565 ]92
14 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าตอบแบบสำรวจการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 25 ก.พ. 2565 ]95
15 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ เดือนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 24 ก.พ. 2565 ]94
16 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 24 ก.พ. 2565 ]81
17 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำเดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 9 ก.พ. 2565 ]83
18 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ เดือนกุมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 9 ก.พ. 2565 ]90
19 ขอความอนุเคราะห์การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรณ์(ASF) [ 31 ม.ค. 2565 ]89
20 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ระบบ CPIS [ 10 ม.ค. 2565 ]89
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11