องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี : www.nonghan.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน [ 27 ม.ค. 2563 ]38
2 ประกาศ จำหน่ายพัสดุชำรุด [ 28 พ.ค. 2562 ]82
3 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 [ 7 ธ.ค. 2561 ]72
4 รายงานผลข้อมูลการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 12 ต.ค. 2561 ]107
5 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 5 ต.ค. 2561 ]93
6 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อ สอบถาม และร้องเรียนร้องทุกขื [ 15 ม.ค. 2561 ]188
7 แผนจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 13 ต.ค. 2560 ]90
8 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2559 [ 1 มิ.ย. 2560 ]197
9 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประกาศงบแสดงฐานการเงินประจำปีงบประมาณ 2559 [ 1 มิ.ย. 2560 ]176
10 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานผลประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) [ 1 มิ.ย. 2560 ]200
 
หน้า 1|2|3|4