องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี :www.nonghan.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 153 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลหนองหาน ออกไปใช้สิทธิ [ 1 พ.ย. 2564 ]27
2 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทสมัครับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน และผู้สมัครับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ที่ใด้สมัครับเลือกตั้งและไม่ใด้สมัครับเลือกตั้ง [ 1 พ.ย. 2564 ]42
3 ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลหนองหานไปเลือกตั้ง [ 1 พ.ย. 2564 ]11
4 ชื่อผู้มีสิทธสมัคเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน และผู้สมัครับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน [ 1 พ.ย. 2564 ]18
5 ประชาสัมพันร์เชิญชวนดาวน์โหลดแอปพลิคเคชั้น Smart Vote [ 8 ต.ค. 2564 ]14
6 ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั้นฉลาดเลือก "ตาสับปะรด" [ 8 ต.ค. 2564 ]16
7 ประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการสายด่วนการเลือกตั้ง 1444 [ 8 ต.ค. 2564 ]16
8 ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน [ 6 ต.ค. 2564 ]21
9 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน [ 6 ต.ค. 2564 ]19
10 ประชาสัมพันธ์ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดใช้งานไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 ก.ค. 2564 ]46
11 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 [ 5 ก.ค. 2564 ]26
12 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น จำนวน 18 ชั่วโมง ในรูปแบบออนไลน์ [ 9 มิ.ย. 2564 ]26
13 ประชาสัมพันธ์ประกาศมาตรการ ข้อกำหนด การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค Covid 19 [ 19 เม.ย. 2564 ]30
14 ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโสกหมู [ 16 เม.ย. 2564 ]30
15 ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน [ 9 เม.ย. 2564 ]24
16 ประชาสัมพันธ์การจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 9 เม.ย. 2564 ]26
17 ประชาสัมพันธ์รณรงค์ และป้องกันโรค Covid 19 [ 9 เม.ย. 2564 ]27
18 ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]26
19 ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการใช้บริการ รอบ 6 เดือน (ต.ค.63 - มี.ค.64) [ 5 เม.ย. 2564 ]24
20 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.22564 [ 2 เม.ย. 2564 ]25
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8