องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี :www.nonghan.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.22564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.22564
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองหาน