องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี :www.nonghan.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 155 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล [ 5 ต.ค. 2560 ]70
122 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 3 ต.ค. 2560 ]68
123 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 1 มิ.ย. 2560 ]19
124 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2559 [ 1 มิ.ย. 2560 ]199
125 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดและแข่งขัน งานเฉลิมฉลองมรดกโลกบ้านเชียง ประจำปี 256 [ 27 ม.ค. 2560 ]16
126 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน [ 24 พ.ย. 2559 ]141
127 รายงานการประเมินผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการประจำปีงบประมาณ 2559 [ 12 ต.ค. 2559 ]19
128 ขอเชิญชวนผู้สูงอายุ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน หรือย้ายภูมิลำเนามาใหม่ ก่อนหรือภายในเดือนพฤจิยายน 2559 [ 5 ต.ค. 2559 ]43
129 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 5 ต.ค. 2559 ]9
130 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 5 ต.ค. 2559 ]219
131 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองหาน ออมวันละ 1 บาท [ 5 ต.ค. 2559 ]220
132 รับการโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง [ 1 มี.ค. 2559 ]225
133 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลืกได้รับการขึ้นบัญชีและการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก กรณี้มีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่ง ครูผู้แลเด็ก [ 1 มี.ค. 2559 ]197
134 ประชาสัมพันธ์คำสั่งการมอบอำนาจการตัดสินใจ ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 29 ม.ค. 2559 ]15
135 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน (แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล) [ 12 ม.ค. 2559 ]194
136 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุไม่ต้องสอบแข่งขัน สำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อบรรจุแต่งตั้ง [ 28 ธ.ค. 2558 ]213
137 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุไม่ต้องสอบแข่งขัน สำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อบรรจุแต่งตั้ง [ 28 ธ.ค. 2558 ]66
138 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน รับโอนท (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาวงานบริหารที่ว่าง [ 24 ธ.ค. 2558 ]73
139 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน (รายชื่อผู้ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานการคัดเลือก) [ 16 ธ.ค. 2558 ]65
140 การรับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับ ตำแหน่งคร [ 9 ธ.ค. 2558 ]135
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8