องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี :www.nonghan.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 155 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 รายงานการประเมินผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการประจำปีงบประมาณ 2561 [ 17 ต.ค. 2561 ]11
102 ประกาศ เรื่อง มาตรการการใช้ดุลพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 2 ต.ค. 2561 ]18
103 โครงการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการดำเนินการตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 14 ส.ค. 2561 ]14
104 ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 28 มิ.ย. 2561 ]15
105 ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 28 มิ.ย. 2561 ]14
106 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 30 พ.ค. 2561 ]17
107 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 30 พ.ค. 2561 ]17
108 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA) [ 30 พ.ค. 2561 ]17
109 ประกาศแผนดำเนินงาน ประจำปี 2560 [ 30 พ.ค. 2561 ]16
110 คำสั่งมอบหมายอำนาจของนายก อบต.หนองหาน ในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 23 พ.ค. 2561 ]19
111 ประชาสัมพันธ์โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ [ 20 เม.ย. 2561 ]23
112 ประกาศรับสมัคเด็กเล็กเขาเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน (บ้านโสกหมู) ประจำปีการศึกษา 2561 [ 2 เม.ย. 2561 ]26
113 ประกาศรับสมัคเด็กเล็กเขาเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน (บ้านม้วง) ประจำปีการศึกษา 2561 [ 2 เม.ย. 2561 ]27
114 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อ สอบถาม และร้องเรียนร้องทุกขื [ 15 ม.ค. 2561 ]213
115 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 14 ธ.ค. 2560 ]71
116 ประชาสัมพัรธ์ ลงทะเบียนผู้สูงอายุ [ 6 พ.ย. 2560 ]70
117 โครงการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 1 พ.ย. 2560 ]70
118 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน [ 24 ต.ค. 2560 ]72
119 รายงานการประเมินผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการประจำปีงบประมาณ 2560 [ 16 ต.ค. 2560 ]16
120 แผนจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 13 ต.ค. 2560 ]120
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8