องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี :www.nonghan.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 155 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 รายงานการประเมินผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการประจำปีงบประมาณ 2562 [ 10 ต.ค. 2562 ]12
82 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจการให้บริการของนายก อบต. ให้ รองนายก อบต. [ 9 ต.ค. 2562 ]12
83 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจการให้บริการของนายก อบต. ให้ รองนายก อบต. [ 9 ต.ค. 2562 ]13
84 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจการให้บริการของนายก อบต. ให้ ปลัด อบต. [ 9 ต.ค. 2562 ]13
85 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]7
86 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 26 ก.ย. 2562 ]14
87 ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมโครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการฯ [ 18 ก.ย. 2562 ]19
88 ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนต้นแบบ [ 16 ก.ย. 2562 ]21
89 ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนมแม่ [ 9 ก.ย. 2562 ]18
90 ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมโครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็งปากมดลูก [ 5 ก.ย. 2562 ]18
91 ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชุมชนต้นแบบไร [ 2 ก.ย. 2562 ]17
92 ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง [ 2 ส.ค. 2562 ]18
93 ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ [ 2 ส.ค. 2562 ]16
94 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 [ 11 ก.ค. 2562 ]7
95 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 [ 29 พ.ค. 2562 ]7
96 ประกาศ จำหน่ายพัสดุชำรุด [ 28 พ.ค. 2562 ]101
97 ประกาศ เรื่อง กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2562ฯ [ 11 ก.พ. 2562 ]6
98 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 [ 24 ม.ค. 2562 ]6
99 ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 23 ม.ค. 2562 ]31
100 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ [ 29 พ.ย. 2561 ]17
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8