องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี : www.nonghan.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 213 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 [ 5 ก.ค. 2564 ]60
62 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น จำนวน 18 ชั่วโมง ในรูปแบบออนไลน์ [ 9 มิ.ย. 2564 ]151
63 ประชาสัมพันธ์ประกาศมาตรการ ข้อกำหนด การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค Covid 19 [ 19 เม.ย. 2564 ]150
64 ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโสกหมู [ 16 เม.ย. 2564 ]208
65 ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน [ 9 เม.ย. 2564 ]141
66 ประชาสัมพันธ์การจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 9 เม.ย. 2564 ]144
67 ประชาสัมพันธ์รณรงค์ และป้องกันโรค Covid 19 [ 9 เม.ย. 2564 ]185
68 ประชาสัมพันธ์การจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 8 เม.ย. 2564 ]77
69 ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]181
70 ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการใช้บริการ รอบ 6 เดือน (ต.ค.63 - มี.ค.64) [ 5 เม.ย. 2564 ]142
71 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.22564 [ 2 เม.ย. 2564 ]143
72 ประชาสัมพันธ์สถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]147
73 ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2564 [ 30 มี.ค. 2564 ]143
74 ประกาศรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วง ประจำปีการศึกษา 2564 [ 15 มี.ค. 2564 ]182
75 ประกาศรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโสกหมู ประจำปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1 [ 15 มี.ค. 2564 ]142
76 ประกาศเตือนการทุจริตในการสอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 11 มี.ค. 2564 ]155
77 ประชาสัมพันธ์การเข้าตอบแบบสำรวจการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก [ 5 มี.ค. 2564 ]139
78 ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 [ 5 มี.ค. 2564 ]170
79 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]67
80 ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 [ 26 ก.พ. 2564 ]180
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11