องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี : www.nonghan.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานผลประเมินความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 1 มิ.ย. 2560 ]177
2 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 1 มิ.ย. 2560 ]209
3 ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์(เรื่องร้องเรียนทั้่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 1 มิ.ย. 2560 ]191
4 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2558 [ 1 มิ.ย. 2560 ]207
5 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2559 [ 1 มิ.ย. 2560 ]192
6 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 1 มิ.ย. 2560 ]186
7 ประกาศ เรื่องแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2560-2564) [ 16 พ.ค. 2560 ]0
8 การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 2 พ.ค. 2560 ]188
9 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดและแข่งขัน งานเฉลิมฉลองมรดกโลกบ้านเชียง ประจำปี 256 [ 27 ม.ค. 2560 ]195
10 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน [ 24 พ.ย. 2559 ]134
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7