องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี : www.nonghan.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 213 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั้นฉลาดเลือก "ตาสับปะรด" [ 8 ต.ค. 2564 ]178
42 ประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการสายด่วนการเลือกตั้ง 1444 [ 8 ต.ค. 2564 ]142
43 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.หนองหาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 8 ต.ค. 2564 ]83
44 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 8 ต.ค. 2564 ]80
45 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.หนองหาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 8 ต.ค. 2564 ]136
46 ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน [ 6 ต.ค. 2564 ]181
47 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน [ 6 ต.ค. 2564 ]145
48 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 6 ต.ค. 2564 ]67
49 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากศูนย์ดำรงธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 6 ต.ค. 2564 ]65
50 ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการใช้บริการในช่วงวันหยุดราชการ รอบ 6 เดือน (เม.ย.-ก.ย.64) [ 5 ต.ค. 2564 ]75
51 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.หนองหาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]72
52 ประชาสัมพันธ์ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]83
53 รายชื่อผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]62
54 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]71
55 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 17 ก.ย. 2564 ]80
56 ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) [ 15 ก.ย. 2564 ]74
57 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) และเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 1 พ.ศ.2564 [ 14 ก.ย. 2564 ]73
58 ประชาสัมพันธ์ประกาศแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2566-2570 [ 4 ส.ค. 2564 ]74
59 ประชาสัมพันธ์ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดใช้งานไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 ก.ค. 2564 ]164
60 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 [ 5 ก.ค. 2564 ]146
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11