องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี : www.nonghan.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อ สอบถาม และร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 4 ม.ค. 2562 ]4
2 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 [ 7 ธ.ค. 2561 ]101
3 รายงานการประเมินผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการประจำปีงบประมาณ 2561 [ 17 ต.ค. 2561 ]6
4 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 5 ต.ค. 2561 ]115
5 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อ สอบถาม และร้องเรียนร้องทุกขื [ 15 ม.ค. 2561 ]207
6 รายงานการประเมินผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการประจำปีงบประมาณ 2560 [ 16 ต.ค. 2560 ]11
7 แผนจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 13 ต.ค. 2560 ]115
8 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2559 [ 1 มิ.ย. 2560 ]212
9 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประกาศงบแสดงฐานการเงินประจำปีงบประมาณ 2559 [ 1 มิ.ย. 2560 ]188
10 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานผลประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) [ 1 มิ.ย. 2560 ]211
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7