องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี :www.nonghan.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 31 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดและแข่งขัน งานเฉลิมฉลองมรดกโลกบ้านเชียง ประจำปี 256 [ 27 ม.ค. 2560 ]236
22 รายงานการประเมินผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการประจำปีงบประมาณ 2559 [ 12 ต.ค. 2559 ]30
23 ขอเชิญชวนผู้สูงอายุ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน หรือย้ายภูมิลำเนามาใหม่ ก่อนหรือภายในเดือนพฤจิยายน 2559 [ 5 ต.ค. 2559 ]147
24 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 5 ต.ค. 2559 ]228
25 ประชาสัมพันธ์คำสั่งการมอบอำนาจการตัดสินใจ ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 29 ม.ค. 2559 ]203
26 การรับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับ ตำแหน่งคร [ 9 ธ.ค. 2558 ]147
27 รายงานการประเมินผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการประจำปีงบประมาณ 2558 [ 8 ต.ค. 2558 ]28
28 รายงานสรุปผลการรับเรื่อง และผลการแก้ไข ปรับปรุงเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2560 [ 30 พ.ย. 542 ]257
29 ประกาศ จำหน่ายพัสดุชำรุด [ 30 พ.ย. 542 ]82
30 คู่มือการปฎิบัติงานเบี้ยยังชีพ [ 30 พ.ย. 542 ]31
31 ประกาศหยุดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโศกหมู [ 30 พ.ย. 542 ]34
 
|1หน้า 2