องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี : www.nonghan.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 213 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน (รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด) [ 11 พ.ย. 2558 ]202
202 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 11 พ.ย. 2558 ]197
203 การรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 3 พ.ย. 2558 ]204
204 รายงานการประเมินผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการประจำปีงบประมาณ 2558 [ 8 ต.ค. 2558 ]140
205 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 8 ต.ค. 2558 ]191
206 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน [ 7 ต.ค. 2558 ]193
207 ประกาศหยุดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโศกหมู [ 30 พ.ย. 542 ]157
208 คู่มือการปฎิบัติงานเบี้ยยังชีพ [ 30 พ.ย. 542 ]139
209 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 30 พ.ย. 542 ]283
210 รายงานผลการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์การทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 30 พ.ย. 542 ]327
211 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 30 พ.ย. 542 ]353
212 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศการแสดงเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ [ 30 พ.ย. 542 ]364
213 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง [ 30 พ.ย. 542 ]194
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11