องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี :www.nonghan.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผลสอบพนักงานจ้าง ตามภารกิจองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน [ 22 ม.ค. 2564 ]27
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน [ 20 ม.ค. 2564 ]21
3 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 5 ม.ค. 2564 ]27
4 ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพสมอง [ 22 ก.ค. 2563 ]38
5 มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 14 ม.ค. 2563 ]50
6 ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมโครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการฯ [ 18 ก.ย. 2562 ]35
7 ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนต้นแบบ [ 16 ก.ย. 2562 ]35
8 ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนมแม่ [ 9 ก.ย. 2562 ]36
9 ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมโครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็งปากมดลูก [ 5 ก.ย. 2562 ]37
10 ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชุมชนต้นแบบไร [ 2 ก.ย. 2562 ]46
11 ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง [ 2 ส.ค. 2562 ]41
12 ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ [ 2 ส.ค. 2562 ]34
13 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2562 [ 25 ม.ค. 2562 ]19
14 ประกาศ เรื่อง การแสดงเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ [ 23 ม.ค. 2562 ]46
15 ประกาศ เรื่อง มาตรการการใช้ดุลพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 2 ต.ค. 2561 ]44
16 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2559 [ 1 มิ.ย. 2560 ]696
17 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 1 มิ.ย. 2560 ]233
18 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 1 มิ.ย. 2560 ]228
19 การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 2 พ.ค. 2560 ]233
20 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดและแข่งขัน งานเฉลิมฉลองมรดกโลกบ้านเชียง ประจำปี 256 [ 27 ม.ค. 2560 ]248
 
หน้า 1|2