องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี :www.nonghan.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 18 เม.ย. 2565 ]136
2 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2565 [ 18 เม.ย. 2565 ]124
3 นโยบายการบริหารงานบุคคล 65 [ 18 เม.ย. 2565 ]51
4 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 [ 11 เม.ย. 2565 ]51
5 รายงานปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 11 เม.ย. 2565 ]18
6 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2565 [ 6 เม.ย. 2565 ]135
7 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2564 [ 28 เม.ย. 2564 ]107
8 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2564 [ 28 เม.ย. 2564 ]113
9 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 26 เม.ย. 2564 ]122
10 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563 [ 10 ธ.ค. 2563 ]120
11 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 28 ต.ค. 2562 ]118
12 ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร [ 4 มี.ค. 2562 ]119
13 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 30 ต.ค. 2561 ]119
14 แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 3 ต.ค. 2561 ]124
15 ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคคล [ 2 ต.ค. 2561 ]121
16 นโยบาย กลยุทธ์การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 1 ต.ค. 2561 ]124
17 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 1 ต.ค. 2561 ]127
18 ประกาศมาตรการทางวินัยและการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ [ 1 ต.ค. 2561 ]121
19 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 1 ต.ค. 2561 ]121
20 ภารเลือกผู้แทนองค์กรเอกชนเพื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ [ 28 ธ.ค. 2560 ]119
 
หน้า 1|2