องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี :www.nonghan.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 28 ต.ค. 2562 ]24
2 ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร [ 4 มี.ค. 2562 ]24
3 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 30 ต.ค. 2561 ]107
4 แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 3 ต.ค. 2561 ]25
5 ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคคล [ 2 ต.ค. 2561 ]26
6 นโยบาย กลยุทธ์การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 1 ต.ค. 2561 ]22
7 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 1 ต.ค. 2561 ]26
8 ประกาศมาตรการทางวินัยและการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ [ 1 ต.ค. 2561 ]23
9 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 1 ต.ค. 2561 ]24
10 ภารเลือกผู้แทนองค์กรเอกชนเพื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ [ 28 ธ.ค. 2560 ]241
11 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 25 ก.ย. 2560 ]110
12 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 25 ก.ย. 2560 ]117
13 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 25 ก.ย. 2560 ]110