องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี :www.nonghan.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2564 [ 28 เม.ย. 2564 ]20
2 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2564 [ 28 เม.ย. 2564 ]19
3 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2564 [ 28 เม.ย. 2564 ]21
4 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2564 [ 28 เม.ย. 2564 ]27
5 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 26 เม.ย. 2564 ]29
6 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 26 เม.ย. 2564 ]28
7 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 26 เม.ย. 2564 ]27
8 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563 [ 10 ธ.ค. 2563 ]28
9 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 28 ต.ค. 2562 ]31
10 ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร [ 4 มี.ค. 2562 ]35
11 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 30 ต.ค. 2561 ]34
12 แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 3 ต.ค. 2561 ]35
13 ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคคล [ 2 ต.ค. 2561 ]32
14 นโยบาย กลยุทธ์การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 1 ต.ค. 2561 ]36
15 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 1 ต.ค. 2561 ]36
16 ประกาศมาตรการทางวินัยและการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ [ 1 ต.ค. 2561 ]36
17 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 1 ต.ค. 2561 ]28
18 ภารเลือกผู้แทนองค์กรเอกชนเพื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ [ 28 ธ.ค. 2560 ]33
19 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 25 ก.ย. 2560 ]573
20 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 25 ก.ย. 2560 ]22
 
หน้า 1|2