องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี : www.nonghan.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 28 ต.ค. 2562 ]2
2 ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร [ 4 มี.ค. 2562 ]2
3 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 30 ต.ค. 2561 ]86
4 แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 3 ต.ค. 2561 ]1
5 ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคคล [ 2 ต.ค. 2561 ]1
6 นโยบาย กลยุทธ์การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 1 ต.ค. 2561 ]2
7 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 1 ต.ค. 2561 ]2
8 ประกาศมาตรการทางวินัยและการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ [ 1 ต.ค. 2561 ]3
9 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 1 ต.ค. 2561 ]3
10 ภารเลือกผู้แทนองค์กรเอกชนเพื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ [ 28 ธ.ค. 2560 ]209
 
หน้า 1|2