องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี : www.nonghan.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 329 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์ภัยและผลกระทบต่อสุขภาพจาก (PM 2.5) [ 9 เม.ย. 2567 ]6
2 ประชาสัมพันธ์การดูแลร่างกายและสุขภาพเพื่อลดโอกาสเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อที่เกิดในช่วงฤดูร้อน [ 29 มี.ค. 2567 ]8
3 รับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ประจำปีการศึกษา 2567 (ศูนย์โสกหมู) [ 15 มี.ค. 2567 ]17
4 รับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ประจำปีการศึกษา 2567 (ศูนย์บ้านม่วง) [ 15 มี.ค. 2567 ]12
5 มหัศจรรย์ พด. สารปรับปรุงสภาพดินเพิ่มธาตุอาหารและผลิตปุ๋ยหมัก จากกรมพัฒนาที่ดิน [ 14 มี.ค. 2567 ]12
6 ความหมายและสัญลักษณ์ของ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) [ 12 มี.ค. 2567 ]12
7 ประชาสัมพันธ์ ฮีทสโตรก ภัยเสี่ยงถึงชีวิตจากโรคลมแดด [ 12 มี.ค. 2567 ]10
8 📢📢 จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 [ 1 มี.ค. 2567 ]11
9 อันตรายจากฝุ่น PM2.5 [ 21 ก.พ. 2567 ]20
10 ประชาสัมพันธ์ การประกวดคัดเลือก นักประดิษฐ์ อถล. รักดิน รักน้ำ รักษ์โลก ประจำปี 2567 [ 15 ก.พ. 2567 ]7
11 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงอาชีพต่อสำนักการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด [ 12 ก.พ. 2567 ]6
12 ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความรู้ ในการป้องกันโรคไข้หูดับและเมลิออยด์ [ 9 ก.พ. 2567 ]32
13 การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย [ 5 ก.พ. 2567 ]10
14 ประชาสัมพันธ์ สิทธิประโยชน์ของกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) [ 1 ก.พ. 2567 ]10
15 📢📢 จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ประจำเดือนมกราคม 2567 [ 31 ม.ค. 2567 ]23
16 บริการตรวจสอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการบนซูเปอร์แอปพลิเคชัน "ทางรัฐ" [ 31 ม.ค. 2567 ]7
17 แบบรายงานการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ RE-X-REY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี [ 29 ม.ค. 2567 ]24
18 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูแล้งปี 2566/67 (พฤศจิกายน 2566 - เมษายน 2567) [ 26 ม.ค. 2567 ]18
19 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และปิดประกาศกำหนดหน้าที่ให้เกษตรกรปฏิบัติเกี่ยวกับการเผาที่เกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน [ 25 ม.ค. 2567 ]6
20 การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สายพันธุ์ JN.1 [ 18 ม.ค. 2567 ]25
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17