องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี : www.nonghan.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


📢📢ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เปิดรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดผ่านระบบดิจิทัล

    รายละเอียดข่าว

📢📢ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เปิดรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดผ่านระบบดิจิทัล ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยสามารถลงทะเบียนได้ (2) วิธี คือ

(1)ผู้ปกครอง สามารถลงทะเบียนได้ที่องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหาน

(2) บริการใหม่ #แอปพลิเคชั่นเงินเด็ก ใช้ง่าย สามารถลงทะเบียนได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยผู้ปกครองที่จะลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่นเงินเด็ก วิธีดังนี้

📢วิธีการยื่นลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “เงินเด็ก”

(1)ดาวน์โหลด App เงินเด็ก และ App D.DOPA

🔸ระบบ ios ดาวน์โหลดผ่าน App Store

🔸ระบบ Android ดาวน์โหลดผ่าน Play Store

(2) ผู้ปกครองต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน D.DOPA ของกรมการปกครอง

🔸ส่วนภูมิภาค ยืนยันตัวตน ณ ฝ่ายทะเบียน ที่ว่าการอำเภอหนองหาน

(3) เมื่อยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วสามารถยื่นลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “เงินเด็ก”โดยกรอกข้อมูลของผู้ลงทะเบียนในเมนู “ลงทะเบียน” ให้ครบถ้วน

(4) แนบเอกสารการรับรองของผู้รับรองคนที่ 1 และคนที่ 2 ให้ครบถ้วน

หมายเหตุ (:)เตรียมสำเนาเอกสารของผู้รับรองคนที่ 1 และคนที่ 2 ให้พร้อมก่อนลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “เงินเด็ก”

(:)ผู้ลงทะเบียนต้องผู้พร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชนเท่านั้น(ธนาคารใดก็ได้) *ทั้งผู้ที่ลงผ่านแอปและลงที่อบต.     เอกสารประกอบ

📢📢ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เปิดรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดผ่านระบบดิจิทัล
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 พ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองหาน