องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี : www.nonghan.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 26 มิ.ย. 2560 ]213
2 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 1 มิ.ย. 2560 ]225
3 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 1 มิ.ย. 2560 ]206
4 การขออนุญาตประกอบการเก็บขนสิ่งปฎิกูล [ 1 มิ.ย. 2560 ]212
5 การขออนุญาตสถานที่จำหน่าย และสถานที่สะสมอาหาร [ 10 เม.ย. 2560 ]196
6 การขออนุญาต ก่่อสร้าง ดัดแปลง และรื้อถอนอาคาร [ 4 เม.ย. 2560 ]213
7 การขออนุญาต ขุดดิน ถมดิน [ 5 ม.ค. 2560 ]190
8 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 3 ต.ค. 2559 ]199
9 การรับชำระภาษีป้าย [ 3 ต.ค. 2559 ]207
10 การจดทะเบียนพาณิชย์ [ 5 ก.ย. 2559 ]215
 
หน้า 1|2