องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี :www.nonghan.go.th
 
 
ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง [ 4 พ.ย. 2559 ]386
2 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองงิ้ว - บ้านม่วง (หลัง รร.หนองงิ้ว - บ้านเลขที่ 67 ม.1) [ 24 มี.ค. 2559 ]443
3 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางงานโครงการก่อสร้างรั้วรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน บ้านม่วง [ 22 มี.ค. 2559 ]424
4 ราคากลางงานก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ 7 บ้านหนองบ่อ [ 20 ต.ค. 2558 ]419
5 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง [ 20 ต.ค. 2558 ]413
6 ราคากลางงานก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ 6 บ้านหนองหาน [ 20 ต.ค. 2558 ]389
7 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ [ 20 ต.ค. 2558 ]404
8 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง [ 30 พ.ย. 542 ]411