องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี : www.nonghan.go.th
 
 


ราคากลางงานก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ 6 บ้านหนองหาน

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างฯ

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 20 ต.ค. 2558