องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี : www.nonghan.go.th
 
 


ราคากลางงานก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ 7 บ้านหนองบ่อ

    รายละเอียดข่าว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางงานก่อสร้าง    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 20 ต.ค. 2558