องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี : www.nonghan.go.th
 
 


ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง

    รายละเอียดข่าว

ก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดกลาง  หมู่  7

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 20 ต.ค. 2558