องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี :www.nonghan.go.th
 
 
คลังความรู้ (KM)
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 1 ก.พ. 2560 ]115
2 คู่มือการปฎิบัติงานเบี้ยยังชีพ [ 30 พ.ย. 542 ]114
3 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี [ 30 พ.ย. 542 ]122
4 คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ [ 30 พ.ย. 542 ]115
5 คู่มืองานธุรการ [ 30 พ.ย. 542 ]115
6 คู่มือตัวอย่างคำสั่งด้านบุคลากร [ 30 พ.ย. 542 ]113
7 คู่มือปฏิบัติงานตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง [ 30 พ.ย. 542 ]120
8 คู่มือปฏิบัติราชการงานสารบรรณ [ 30 พ.ย. 542 ]121
9 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 30 พ.ย. 542 ]119
10 คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักกระบวนการ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 30 พ.ย. 542 ]115
11 คู่มือปฏิบัติงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 30 พ.ย. 542 ]107
12 คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ [ 30 พ.ย. 542 ]107
13 คู่มือการเลื่อนระดับ อบต.หนองหาน [ 30 พ.ย. 542 ]105
14 คู่มือการปฏิบัติงาน [ 30 พ.ย. 542 ]106
15 คู่มือ แนวทางการจัดทำประมวลจริยธรรม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 30 พ.ย. 542 ]111