องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี : www.nonghan.go.th

 
 
คลังความรู้ (KM)


คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักกระบวนการ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักกระบวนการ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 พ.ย. 542
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองหาน