องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี : www.nonghan.go.th

 
 
คู่มือการปฏิบัติงานของ อบต.


คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์(เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์(เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง)
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 ต.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองหาน