องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี : www.nonghan.go.th

 
 
 


มอบทรายอะเบท โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2567


นางบัวเงิน รอดขันเมือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ได้ทำการมอบทรายอะเบทให้กับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน เพื่อนำไปแจกจ่ายประชาชน ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2567

2024-07-03
2024-07-02
2024-07-02
2024-07-01
2024-07-01
2024-07-01
2024-06-28
2024-06-14
2024-06-07
2024-06-06