องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี : www.nonghan.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ประจำปีงบประมาณ 2567


นางบัวเงิน รอดขันเมือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน จัดทำโครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติให้มีความรู้ ทักษะ ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัยในเบื้องต้น ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (ICS) การควบคุมและสั่งการ การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุฯ ให้เป็นรูปแบบและมีมาตรฐานเดียวกัน สามารถปฏิบัติการร่วมกับชุดปฏิบัติการอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

โดยมีจิตอาสาเข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คน ระยะเวลาการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2567 (รวม 3 วัน) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

 

2024-07-03
2024-07-02
2024-07-02
2024-07-01
2024-07-01
2024-07-01
2024-06-28
2024-06-14
2024-06-07
2024-06-06