องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี : www.nonghan.go.th

 
 
 


เปิดโครงการโรงเรียนต้นแบบลดอุบัติเหตุทางถนน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ประจำปี 2566


นางบัวเงิน รอดขันเมือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ได้มอบหมายให้ รองนายกฯ สมาชิก อบต. ปลัดฯ และพนักงานส่วนท้องถิ่น ร่วมงานเปิด โครงการโรงเรียนต้นแบบลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายนักเรียนในพื้นที่ มีความรู้ ความเข้าใจในกฏจราจร มีวินัย เคารพกฏจราจร และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ลดการเสียชีวิต พิการ และบาดเจ็บที่เกิดจากอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนนในพื้นที่ตำบลหนองหาน

2023-12-06
2023-12-06
2023-12-04
2023-12-04
2023-11-30
2023-11-30
2023-11-28
2023-11-06
2023-11-06
2023-10-25