องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี : www.nonghan.go.th

 
 
 


อบต. หนองหาน ออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือด


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ดำเนินการออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกภายในเขตตำบลหนองหาน และให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีส่วนร่วมในการป้องกันและดูแลสุขภาพของตนเอง

2023-12-06
2023-12-06
2023-12-04
2023-12-04
2023-11-30
2023-11-30
2023-11-28
2023-11-06
2023-11-06
2023-10-25