องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี : www.nonghan.go.th

 
 
 


โครงการตรวจคัดกรองผู้มีปัญหาทางสายตา เฉลิมพระเกียรติประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565


อบต.หนองหาน ได้จัดทำโครงการตรวจคัดกรองผู้มีปัญหาทางสายตา เฉลิมพระเกียรติประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อให้เลือกสรรผู้ที่มีปัญหาทางสายตาตามความเหมาะสม เพื่อให้ได้รับบริการทางการแพทย์อย่างครอบคลุม

2024-04-13
2024-04-12
2024-04-03
2024-04-03
2024-04-03
2024-04-03
2024-04-03
2024-04-03
2024-03-25
2024-03-22