องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี : www.nonghan.go.th

 
 
 


ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความร่วมมือให้หน่วยงานเอกชนหรือหน่วยงานอื่นๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ


ขอเชิญชวนหน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพในพื้นที่ ดังนี้  - มีทางเดินเท้า หรือบาทวิถี ไม่ลื่นและกว้างพอสำหรับรถนั่งคนพิการ  - มีช่องทางบริการด่วนสำหรับผู้พิการ - มีเครื่องหมายสัญลักษณ์ต่างๆที่ชัดเจนทั้งภายในและภายนอกอาคาร - มีทางลาด ราวจับ และบันไดที่มีความปลอดภัยสำหรับผู้พิการ - มีห้องน้ำสำหรับผู้พิการ - มีที่จอดรถช่องพิเศษสำหรับผู้พิการ

2024-04-13
2024-04-12
2024-04-03
2024-04-03
2024-04-03
2024-04-03
2024-04-03
2024-04-03
2024-03-25
2024-03-22