องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี : www.nonghan.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตให้ผู้สูงอายุ เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 2566


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตให้ผู้สูงอายุ เนื่องใน วันผู้สูงอายุแห่งชาติ เพื่อรณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของผู้สูงอายุ สนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุกับคนทุกวัย เป็นวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม สมควรต้องส่งเสริมและอนุรักษ์ให้อยู่ตลอดไป

2024-06-06
2024-06-06
2024-06-06
2024-06-05
2024-06-05
2024-06-05
2024-06-04
2024-06-04
2024-05-31
2024-05-21