องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี : www.nonghan.go.th

 
 
 


ภาพประชุมประชาคมเพื่อชี้แจงความเข้าใจของประชาชนในพื้นที่หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ที่มีการจัดตั้งฟาร์มสุกร


ภาพประชุมประชาคมเพื่อชี้แจงความเข้าใจของประชาชนในพื้นที่หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ที่มีการจัดตั้งฟาร์มสุกร

ในวันที่๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น.

ณ ศาลากลางบ้านยาง หมู่ ๔ ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

2024-04-13
2024-04-12
2024-04-03
2024-04-03
2024-04-03
2024-04-03
2024-04-03
2024-04-03
2024-03-25
2024-03-22