องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี : www.nonghan.go.th

 
 
 


การประชุมการติดตามการดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมกลุ่มเจ้าภาพ Cluster กลุ่มที่3 ร่วมกับคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยจังหวัดอุดรธานี


การประชุมการติดตามการดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมกลุ่มเจ้าภาพ Cluster กลุ่มที่3 ร่วมกับคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยจังหวัดอุดรธานี เพื่อรับทราบปัญหา และตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ขอยกเลิกการเป็นเจ้าภาพ กลุ่นพื้นที่ Cluster ที่ 3 ในวันที่ 31 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

2024-04-13
2024-04-12
2024-04-03
2024-04-03
2024-04-03
2024-04-03
2024-04-03
2024-04-03
2024-03-25
2024-03-22