องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี : www.nonghan.go.th

 
 
งานจัดเก็บรายได้
ข้อมูลทั้งหมด 77 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน เรือง แจ้งการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2559 หมู่ที่ 8 [ 4 ม.ค. 2559 ]453
62 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน เรือง แจ้งการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2559 หมู่ที่ 9 [ 4 ม.ค. 2559 ]459
63 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน เรือง แจ้งการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2559 หมู่ที่ 10 [ 4 ม.ค. 2559 ]438
64 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน เรือง แจ้งการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2559 หมู่ที่ 11 [ 4 ม.ค. 2559 ]444
65 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน เรือง แจ้งการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2559 หมู่ที่ 12 [ 4 ม.ค. 2559 ]441
66 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน เรือง แจ้งการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2559 หมู่ที่ 13 [ 4 ม.ค. 2559 ]446
67 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน เรือง แจ้งการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2559 หมู่ที่ 14 [ 4 ม.ค. 2559 ]447
68 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน เรือง แจ้งการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2559 หมู่ที่ 15 [ 4 ม.ค. 2559 ]438
69 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน เรือง แจ้งการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2559 หมู่ที่ 16 [ 4 ม.ค. 2559 ]450
70 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน เรือง แจ้งการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2559 หมู่ที่ 17 [ 4 ม.ค. 2559 ]425
71 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริาหรส่วนตำบลหนองหาน จังหวัดอุดรธานี อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ไปรับแบบพิมพ์/และกรอกรายการลงในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้า [ 24 ธ.ค. 2558 ]442
72 ประชาสัมพันธ์การใยอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ ประจำปี 2559 [ 24 ธ.ค. 2558 ]466
73 กำหนดการชำระภาษีท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 16 ธ.ค. 2558 ]426
74 ประกาศ อบต.หนองหาน เรื่อง แจ้งประเมินภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2560 ม.7 [ 30 พ.ย. 542 ]398
75 ประกาศ อบต.หนองหาน เรื่อง แจ้งประเมินภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2560 ม.16 [ 30 พ.ย. 542 ]453
76 แจ้งประกาศ เรื่อง แจ้งประเมินภาษีบำรุงท้องที่ ม.10 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 30 พ.ย. 542 ]278
77 แจ้งประกาศ เรื่อง แจ้งประเมินภาษีบำรุงท้องที่ ม.14 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 30 พ.ย. 542 ]274
 
|1|2|3หน้า 4