องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี :www.nonghan.go.th
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานร้องเรียนร้องทุกข์ [ 10 ม.ค. 2565 ]57
2 คู่มือปฏิบัตงานพัสดุ [ 10 ม.ค. 2565 ]49
3 คู่มืองานธุรการ [ 10 ม.ค. 2565 ]42
4 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน_การบัญชี [ 10 ม.ค. 2565 ]42
5 คู่มือการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 10 ม.ค. 2565 ]42
6 คู่มือการเลื่อนระดับ [ 10 ม.ค. 2565 ]42
7 คู่มือการแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่ง [ 10 ม.ค. 2565 ]41
8 คู่มือการเขียนทะเบียนประวัติ [ 10 ม.ค. 2565 ]40
9 คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง [ 10 ม.ค. 2565 ]41
10 คู่มือแนวทางการจัดทำประมวลจริยธรรม [ 10 ม.ค. 2565 ]42
11 คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก กระบวนงานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 30 พ.ย. 542 ]132