องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี : www.nonghan.go.th
 
 


ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานผลประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)

    รายละเอียดข่าว

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานผลประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 1 มิ.ย. 2560