องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี :www.nonghan.go.th
 
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ปีงบประมาณ 2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ปีงบประมาณ 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองหาน