องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี :www.nonghan.go.th
 
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ปีงบประมาณ 2560

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ปีงบประมาณ 2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ต.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองหาน