องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี :www.nonghan.go.th
 
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาศ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาศ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 พ.ย. 542
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองหาน