องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี : www.nonghan.go.th

 
 
แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต


คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องทุกข์

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องทุกข์
 
คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องทุกข์
    วันที่ลงข่าว
: 30 พ.ย. 542
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองหาน