องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี : www.nonghan.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) [ 29 ส.ค. 2565 ]4
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบเดือนเมษายน (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565) [ 8 เม.ย. 2565 ]92
3 รายงานข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของ อบต.หนองหาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]115
4 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของ อบต.หนองหาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]100
5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 7 เม.ย. 2565 ]106
6 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565) [ 7 เม.ย. 2565 ]107
7 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต และมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกันความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]110
8 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 11 ต.ค. 2564 ]101
9 แผนปฏิบัติการป้องกันการการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2565 - 2568) [ 5 ต.ค. 2564 ]108
10 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (เดือน ต.ค.63 - มี.ค.64) [ 5 เม.ย. 2564 ]183
11 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 9 ต.ค. 2563 ]180
12 รายงานผลการติดตามประเมินผล การนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2563 รอบแรก [ 20 เม.ย. 2563 ]190
13 รายงานผลการติดตามประเมินผล การนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2562 รอบสอง [ 21 ต.ค. 2562 ]186
14 รายงานผลการติดตามประเมินผล การนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2562 รอบแรก [ 22 เม.ย. 2562 ]184
15 รายงานผลการติดตามประเมินผล การนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2561 รอบสอง [ 17 ต.ค. 2561 ]191
16 รายงานผลการติดตามประเมินผล การนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2561 รอบแรก [ 20 เม.ย. 2561 ]184
17 แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตสี่ปี พ.ศ.2561-2564 [ 16 พ.ค. 2560 ]201
18 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2557-2559 [ 30 พ.ย. 542 ]194
19 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2558-2560 [ 30 พ.ย. 542 ]194
20 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2560-2563 [ 30 พ.ย. 542 ]189
 
หน้า 1|2