องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี :www.nonghan.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (เดือน ต.ค.63 - มี.ค.64) [ 5 เม.ย. 2564 ]27
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 9 ต.ค. 2563 ]28
3 รายงานผลการติดตามประเมินผล การนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2563 รอบแรก [ 20 เม.ย. 2563 ]37
4 รายงานผลการติดตามประเมินผล การนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2562 รอบสอง [ 21 ต.ค. 2562 ]34
5 รายงานผลการติดตามประเมินผล การนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2562 รอบแรก [ 22 เม.ย. 2562 ]36
6 รายงานผลการติดตามประเมินผล การนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2561 รอบสอง [ 17 ต.ค. 2561 ]35
7 รายงานผลการติดตามประเมินผล การนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2561 รอบแรก [ 20 เม.ย. 2561 ]36
8 แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตสี่ปี พ.ศ.2561-2564 [ 16 พ.ค. 2560 ]37
9 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2557-2559 [ 30 พ.ย. 542 ]35
10 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2558-2560 [ 30 พ.ย. 542 ]39
11 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2560-2563 [ 30 พ.ย. 542 ]35
12 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2561-2564 [ 30 พ.ย. 542 ]40