องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี :www.nonghan.go.th
 
 
ประมวลจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 15 ม.ค. 2564 ]24
2 ประมวลจริยธรรมสำหรับสมาชิกท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 15 ม.ค. 2564 ]24
3 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 15 ม.ค. 2564 ]29
4 ประมวลจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 20 ม.ค. 2563 ]33
5 แจ้งแนวทางปฏิบัติถึงการแสดงเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอยได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน [ 20 ม.ค. 2563 ]33
6 ประมวลจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 11 ม.ค. 2562 ]32
7 ประมวลจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 30 พ.ย. 542 ]31