องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี : www.nonghan.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมอบรมประมวลจริยธรรมให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ของรัฐของ อบต.หนองหาน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 12 ม.ค. 2565 ]96
2 ประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]99
3 ประมวลจริยธรรมสำหรับสมาชิกสภาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]98
4 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]89
5 ประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 15 ม.ค. 2564 ]149
6 ประมวลจริยธรรมสำหรับสมาชิกท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 15 ม.ค. 2564 ]158
7 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 15 ม.ค. 2564 ]160
8 ประมวลจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 20 ม.ค. 2563 ]162
9 แจ้งแนวทางปฏิบัติถึงการแสดงเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอยได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน [ 20 ม.ค. 2563 ]163
10 ประมวลจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 11 ม.ค. 2562 ]162
11 ประมวลจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 30 พ.ย. 542 ]162