องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี :www.nonghan.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) [ 14 ก.ย. 2564 ]56
2 ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) [ 4 ส.ค. 2564 ]45
3 ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 [ 4 ส.ค. 2564 ]49
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ.2564 [ 4 ส.ค. 2564 ]48
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 [ 15 เม.ย. 2563 ]167
6 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) [ 17 มิ.ย. 2562 ]167
7 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 [ 7 ธ.ค. 2561 ]151
8 ประกาศแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 [ 30 พ.ค. 2561 ]195
9 แผนพัฒนาตำบล (พ.ศ.2561-2564) [ 7 พ.ย. 2559 ]153
10 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 4 พ.ย. 2559 ]140
11 แผนพัฒนา 3 ปี [ 24 ก.ค. 2558 ]142
12 ประกาศใช้แผนพัฒนาตำบล (พ.ศ.2560-2562) [ 30 พ.ย. 542 ]143
13 แผนพัฒนาตำบล (พ.ศ.2560-2562) [ 30 พ.ย. 542 ]136