องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี : www.nonghan.go.th

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
 
  นางสาวณัฐชพร  พุทธภา  
   ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

 

 
-ว่าง-

นายพิชัยยุทธ  จันทะศรี
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

 
 นายวีระพงษ์  สุรินทร์  นายนัฎฐพล  ศรีภิรมย์
-ว่าง-
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
     
นายแสงรุ่ง พรมสอน
 นายสงกรานต์ ศรีบุโฮม นายสมควร คำภาอ่อน 
พนักงานประจำรถขยะ
พนักงานประจำรถขยะ
พนักงานประจำรถขยะ
   
 
-ว่าง-  
 
พนักงานประจำรถขยะ