องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี : www.nonghan.go.th

 
 
กองช่าง

   
 
  นายกุลชาติ คามวรรณ  
   ผู้อำนวยการกองช่าง  
 
-ว่าง-
นายชนกภัทร์  หลักทอง
-ว่าง-
  นายช่างโยธา  นายช่างโยธา นายช่างไฟฟ้า
     
นายชัยพร  ศุภรัตนกุล
   
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า