องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี :www.nonghan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2558
Updated 2020, AUG 28

คณะผู้บริหาร


นางบัวเงิน  รอดขันเมือง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
เบอร์โทรติดต่อ 089-8618434/042-219449


นายธนกร  วิศิษฏ์การ
นายกมล  ศรีบุโฮม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
เบอร์โทรติดต่อ 081-2626541/042-219449
รองนายก อบต. เบอร์โทรติดต่อ 099-0346767/042-219449
 
นายสวาท  ศรีภิรมย์
 เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
เบอร์โทรติดต่อ 062-3910250/042-219449