องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี :www.nonghan.go.th
 
 
 


ร่วมพิธีการประดิษฐานหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต หรือนามตามสมณศักดิ์ว่า พระครูวินัยธรมั่น ภูริทตฺโต ณ บ้านม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ภูริทตฺโต


                 เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ร่วมกับ อำเภอหนองหาน และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีการประดิษฐานหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต หรือนามตามสมณศักดิ์ว่า พระครูวินัยธรมั่น ภูริทตฺโต  เป็นพระภิกษุฝ่ายธรรมยุตินิกาย ชาวจังหวัดอุบลราชธานี ผู้เป็นบูรพาจารย์สายพระป่าในประเทศไทย นมีพระสงฆ์และฆราวาสเป็นลูกศิษย์จำนวนมาก แนวคำสอนของท่าน  เป็นที่รู้จักกันดีในนามว่า คำสอนพระป่า (สายพระอาจารย์มั่น) ณ บ้านม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

2021-04-21
2021-04-19
2021-04-19
2021-04-05
2021-03-15
2021-03-11
2021-02-03
2021-01-27
2021-01-20
2021-01-19