องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี :www.nonghan.go.th
 
 
 


งานประเพณีบุญเดือนยี่ พิธีบุญคูณข้าว สืบสานประเพณีไหว้เจ้าปู่หอคำ ตำนานผาแดง-นางไอ่ อำเภอหนองหาน


        เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ อำเภอหนองหาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน  หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนอำเภอหนองหาน  จัดงานประเพณีบุญเดือนยี่ พิธีบุญคูณข้าว สืบสานประเพณีไหว้เจ้าปู่หอคำ ตำนานผาแดง-นางไอ่ อำเภอหนองหาน ระหว่างวันที่ 6-12 มีนาคม 2564 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

2021-04-21
2021-04-19
2021-04-19
2021-04-05
2021-03-15
2021-03-11
2021-02-03
2021-01-27
2021-01-20
2021-01-19