องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี :www.nonghan.go.th
 
 
 


ประชาสัมพันธ์ ร้านค้า ร้านจำหน่ายอาหาร ตามมาตรการ/ข้อกำหนด การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙ จ.อุดรธานี


           ในวันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหานออกประชาสัมพันธ์ ร้านค้า ร้านจำหน่ายอาหาร ตามมาตรการ/ข้อกำหนด การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙ จ.อุดรธานี

2021-04-21
2021-04-19
2021-04-19
2021-04-05
2021-03-15
2021-03-11
2021-02-03
2021-01-27
2021-01-20
2021-01-19