องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี :www.nonghan.go.th
 
 
 


การป้องกัน และการเข้าระงับเหตุอัคคีภัย


       องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ได้มีมาตรการในการป้องกัน และการเข้าระงับเหตุอัคคีภัย เพื่อมิให้เกิดเพลิงไหม้ รวมถึง การเตรียมการเพื่อรองรับเหตุการณ์เมื่อเกิดเพลิงไหม้ตลอดจนการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ซึ่งเป็นบริการสาธารณะ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2021-04-21
2021-04-19
2021-04-19
2021-04-05
2021-03-15
2021-03-11
2021-02-03
2021-01-27
2021-01-20
2021-01-19