องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี :www.nonghan.go.th
 
 
 


การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ภายใต้โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19)


          องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน  ได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ภายใต้โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) โดยใช้เครื่องฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค พร้อมน้ำยาฆ่าเชื้อ และอุปกรณ์ป้องกันในการฉีดพ่น โดยฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณพื้นที่ภายในสำนักงานฯ / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก / และบริเวณพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบที่เป็นพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการระบาดของโรค เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน 

2021-04-21
2021-04-19
2021-04-19
2021-04-05
2021-03-15
2021-03-11
2021-02-03
2021-01-27
2021-01-20
2021-01-19