องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี :www.nonghan.go.th
 
 
 


กิจกรรม การประชาสัมพันธ์ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”


     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ร่วมจัดกิจกรรม การประชาสัมพันธ์ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานการอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”  เพื่อสืบสานงานพระราชินูปถัมภ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงอนุรักษ์ และเชิดชูอัตลักษณ์ คุณค่าผ้าไทย ทำให้ผ้าไทยคงอยู่คู่แผ่นดิน และเพิ่มรายได้สู่ผู้ประกอบการ OTOP  ทั้งนี้ รวมไปถึงการเชิญชวนชาวอำเภอหนองหาน ร่วมใส่ผ้าไทย เนื่องในโอกาสต่างๆ  เพื่อเป็นการสนับสนุนผ้า ส่งเสริม และเผยแพร่อัตลักษณ์ผ้าไทยให้ดำรงคงอยู่ สนับสนุนการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าสืบไป

2021-04-21
2021-04-19
2021-04-19
2021-04-05
2021-03-15
2021-03-11
2021-02-03
2021-01-27
2021-01-20
2021-01-19